Träknosan's hantverk och design

I de fall flera produkter finns på samma bild avses pris per styck

Svamp
Svamp, pris 300kr
Fågel
Fågel, masurbjörk, pris 200kr
Skål
Skål, knosa, pris 1200kr
Gubbe och gumma
Gubbe och gumma, pris 1200kr
Skål
Skål, torrfura, pris 250kr
Fantasiskepp
Fantasiskepp, pris 2000kr
Damen
Damen, pris 1200kr
Ägg
Tre ägg, pris 500kr
Vas
Vas, pris 250kr
Vas
Vas, pris 250kr
Skål
Skål av fura, knosa, pris 3000kr
Fantasiblomma
Fantasiblomma, pris 250kr
Knosskål
Liten knosskål, pris 250kr
Helgon
"Helgon", pris 450kr
Flaska
Flaska, masurbjörk, pris 200kr
Ägg
Ägg, pris 600kr
Slevar
Slevar, inlägg av masurbjörk mm, pris 100kr
Slev
Slev, rönn, pris 150kr
Fantasiskedar
Fantasiskedar, pris 150kr
Svepask
Svepask, pris 150kr
Mus
Nyfiken mus, pris 250kr
Hjärtan
Trasiga hjärtan, pris 50kr
Skålar
Två skålar i ett, fura, pris 3000kr
Smycken
Smycken, pris 75kr
Pennor
Pennor, pris 100kr
Vinstopp
Vinstopp, pris 150kr
Väskor
Väskor, pris 250kr
Fiskar
Fiskväskor, pris 200kr
Dynor
Dynor, lapptäcksydda, pris 50kr
Fönster
Fönster, lapptäckstavla, pris 800kr
Korp
Korp i solnedgån, lapptäcktavla, pris 1200kr
Hjärta
Vridvedshärta, pris 300kr
Holk
Holk, pris 75kr
Klubba
Ordförandeklubba, 350kr
Komaslev
Slev, 150kr